Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In alle gevallen houden wij ons aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Sinds 25 mei 2018 is de AVG wet van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacy wetgeving geldt. Voor ons geldt dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de uw persoonsgegeven zijn beveiligd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegeven die u aan ons hebt vertrekt. Bijvoorbeeld in het kader van de levering van diensten aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website met het invullen van een contactformulier. De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • overige gegevens, zoals gegevens van uw sportverleden;
 • overige gegevens, zoals gegevens van uw account op Twitter, LinkedIN of andere social media diensten.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden, zoals:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het onderhouden van contact met u.

Wat zijn uw rechten?

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via jan@136.144.155.209.