Sulveren Fyts voor WV Otto Ebbens

De Sulveren Fyts komt jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die een voorbeeld is voor anderen wat betreft het gebruik van